Mennesket har noen overordna behov, uavhengig av tid og rom – det er behovet for mat og drikke. Tradisjonelt har vi sådd om våren, høstet utover sommeren og høsten – og konservert eller lagret for de kalde vintermånedene.

Forsvarsevnen må styrkes, det mest alvorlige er likevel at vi ikke lenger har en allmenn verneplikt. Verdien av å en gang i livet ha vært endel av et fellesskap hvor det forventes at man stiller opp for å verge land og folk, det er en verdi som ikke kan måles i penger.

Engasjert pappa, tankefull pessimist med tro på at det vil gå bra til sist. Bondesønn, fisker, jeger, hobbykokk, friluftsmann og sofagris. Bor og jobber midt i byen, Kommunikasjonsmann og lobbyist som drømmer om et småbruk med høner, grønnsakhage og noen sauer.