USA solgte våpen for 640 milliarder kroner under president Donald Trumps første år ved makten, og Saudi-Arabia topper lista, viser en ny rapport. Ingen andre land kjøpte mer våpen og militært utstyr i årene 2013–2017 enn Saudi-Arabia, etterfulgt av Egypt og De forente arabiske emirater.

Spørsmålet om makt, og statens mulighet for inngripen i enkeltindividenes liv, har vært en sentral problemstilling i hundrevis av år. Vi liker å tro at i Norge er dette regulert på en god måte, hvor vi har funnet en liberal og moderne balanse mellom individets frihet, og kollektivets behov for kontroll.

Det går under radaren i den offentlige debatten at Norge er en stor våpeneksportør. Bare i 2017 var norsk våpeneksport på 3,4 milliarder. I all hovedsak dreier dette seg om bomber, granater, patroner, våpen og våpendeler.

Aldri har informasjonstilgangen vært større enn i dag, vi overstrømmes av nyheter. Utfordringen vår er å sile, sortere og vurdere. Jeg vil ikke leve et liv i frykt, men jeg vil samtidig leve et liv hvor jeg er saklig opplyst.